Column: Wollig taalgebruik

Als je het niet eenvoudig uit kunt leggen, dan begrijp je het zelf niet.” (Einstein).

Waarom schrijven mensen dan toch zo ingewikkeld?

Christel van Koppen Door Christel van Koppen

 

 

 

Sommige personen formuleren graag lange en gecompliceerde, ja zelfs archaïsch, juridisch of wetenschappelijk klinkende zinnen en alinea’s, nauwgezet geconstrueerd, met veel bijzinnen en komma’s en breedsprakige frases, gelardeerd met vakjargon en spitsvondig synoniemengebruik, omdat ze abusievelijk veronderstellen dat men dan wellicht zou kunnen denken dat ze langdurig en intensief gestudeerd hebben en een autoriteit zijn op het gebied van de betreffende materie dan wel anderszins meer dan gemiddeld begaafd zijn.

In eenvoudig Nederlands: mensen schrijven soms zo ingewikkeld om slim te lijken.

Bij een bureau voor taal en communicatie, dat bekend is om zijn klare taal, mocht ik een ingewikkelde tekst uit een personeelshandboek vertalen naar eenvoudig Nederlands. Korte zinnen, geen voltooid deelwoorden, hedendaags Nederlands, actief taalgebruik, geen vakjargon en eenvoudige, veelvoorkomende woorden. Dat viel nog niet mee! Zo’n tekst lijkt zo eenvoudig want het leest prettig en snel. Het zelf zo op papier krijgen is een heel ander verhaal. Wat een ironie. Een moeilijk te begrijpen tekst schrijven blijkt veel simpeler te zijn dan een makkelijk te begrijpen tekst.

In de eenvoud herkent men de meester.

Dus, beste salvis titulis. Paradoxaal maar waar: met je ingewikkelde en intelligent bedoelde schrijfstijl sta je mooi voor aap. Zullen we voortaan eenvoudige taal gebruiken? En het ook kort houden? Fijn voor de lezer van ieder taalniveau. Klantvriendelijk en slimmer dan je wollige collega’s. En dus ook fijn voor je ego.


Meer lezen over gemakkelijk taalgebruik? Misschien is het boek ‘Heerlijk Helder’ wat voor je! Onze redacteur Linda Schemmekes las het alvast voor je en schreef er een recensie over.

Wil je zelf je column terugzien op onze site? Stuur je column in. Gepubliceerde columns worden beloond met een superleuk Taalvoutjes-pakket. 

Woordweetje

Woordweetje: buut vrij

Woordweetje: buut vrij

“Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien! Wie niet weg is, is gezien. Ik kom!” Je haalt je handen voor je ogen vandaan en kijkt om je heen. L...


Column

Quiz: Vaarwel 2020!

Quiz: Vaarwel 2020!

Oliebollen eten, aftellen en sterretjes afsteken. Het is oud en nieuw! Maar we gaan 2020 natuurlijk niet zomaar achter ons laten. Daarom nog een laatste quiz!...


Column

Lydia Rood

Lydia Rood

Beerton Tekst van een winkeladvertentie in de schappen van een C1000-filiaal: *****zoenen, drie smaken in doos. Wat heeft er onder de sterretjes gestaan? Vijf l...