Column: Wollig taalgebruik

Als je het niet eenvoudig uit kunt leggen, dan begrijp je het zelf niet.” (Einstein).

Waarom schrijven mensen dan toch zo ingewikkeld?

Christel van Koppen Door Christel van Koppen

 

 

 

Sommige personen formuleren graag lange en gecompliceerde, ja zelfs archaïsch, juridisch of wetenschappelijk klinkende zinnen en alinea’s, nauwgezet geconstrueerd, met veel bijzinnen en komma’s en breedsprakige frases, gelardeerd met vakjargon en spitsvondig synoniemengebruik, omdat ze abusievelijk veronderstellen dat men dan wellicht zou kunnen denken dat ze langdurig en intensief gestudeerd hebben en een autoriteit zijn op het gebied van de betreffende materie dan wel anderszins meer dan gemiddeld begaafd zijn.

In eenvoudig Nederlands: mensen schrijven soms zo ingewikkeld om slim te lijken.

Bij een bureau voor taal en communicatie, dat bekend is om zijn klare taal, mocht ik een ingewikkelde tekst uit een personeelshandboek vertalen naar eenvoudig Nederlands. Korte zinnen, geen voltooid deelwoorden, hedendaags Nederlands, actief taalgebruik, geen vakjargon en eenvoudige, veelvoorkomende woorden. Dat viel nog niet mee! Zo’n tekst lijkt zo eenvoudig want het leest prettig en snel. Het zelf zo op papier krijgen is een heel ander verhaal. Wat een ironie. Een moeilijk te begrijpen tekst schrijven blijkt veel simpeler te zijn dan een makkelijk te begrijpen tekst.

In de eenvoud herkent men de meester.

Dus, beste salvis titulis. Paradoxaal maar waar: met je ingewikkelde en intelligent bedoelde schrijfstijl sta je mooi voor aap. Zullen we voortaan eenvoudige taal gebruiken? En het ook kort houden? Fijn voor de lezer van ieder taalniveau. Klantvriendelijk en slimmer dan je wollige collega’s. En dus ook fijn voor je ego.


Meer lezen over gemakkelijk taalgebruik? Misschien is het boek ‘Heerlijk Helder’ wat voor je! Onze redacteur Linda Schemmekes las het alvast voor je en schreef er een recensie over.

Wil je zelf je column terugzien op onze site? Stuur je column in. Gepubliceerde columns worden beloond met een superleuk Taalvoutjes-pakket. 

Woordweetje

Woordweetje: mondegreen

Woordweetje: mondegreen

Weet je wat ik een fantastisch fenomeen vind? Een ‘mondegreen’: een voorgelezen stuk tekst dat verkeerd verstaan wordt en waar door de  hersenen een...


Woordweetje

Woordweetje: Joost mag het weten

Woordweetje: Joost mag het weten

Wie is toch die Joost uit de uitdrukking ‘Joost mag het weten’? Wanneer leefde hij en bestond hij wel echt? Nou, nee, want de Joost waar we het hier over hebben...


Boekrecensie

Boekrecensie: Waar komt hagelslag vandaan?

Boekrecensie: Waar komt hagelslag vandaan?

… en nog 99 andere vragen over woorden In 2013 gaven het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en het Genootschap Onze Taal antwoord op de vraag ‘...