Column: Dialect in het Belgisch onderwijs

Anafabeten

Dialecten, ze zijn er in verschillende vormen en maten. Maar niet iedereen beseft dat. Ik erger mij er maar al te vaak groen en geel aan. Onverstaanbare woorden, zinnen waarvan je denkt: moet ik hier nu bij lachen of bij huilen?, slechte zinsconstructies en gebruik van woorden in de verkeerde context en op het foute moment.

Door: Katrijn Strijckmans

Het gaat steeds beter met het begrijpen van het plaatselijke dialect (in mijn geval het West-Vlaams), maar toch krab ik me nog vaak achter de oren. Meer dan eens heb ik moeite met het verstaan van de bakker en slager om de hoek, maar ik kom dan ook van de andere kant van het land. Toch vind ik dat niet het ergste. Het dialect van de docenten tijdens de lessen is naar mijn mening het meest frappant. Meer dan eens moet ik aan een van mijn klasgenoten vragen om even te ‘vertalen’ wat de docent net gezegd heeft. Ik ga me namelijk niet belachelijk maken in een aula van 120 studenten die allemaal uit de buurt komen en de grap dus perfect begrijpen, om dan de volgende drie jaar te mogen aanhoren wat een sukkel ik ben.

Hopelijk ben ik niet de enige met deze mening. Ik doe moeite om mij aan te passen (en volgens mij lukt dat aardig), maar is het te veel gevraagd om op zijn minst iets wat lijkt op Algemeen Beschaafd Nederlands te hanteren in het onderwijs van vandaag? Het gaat niet noodzakelijk om het echte ABN, maar als je les geeft over filosofie, anatomie of eender welk vak in die richting, doe dan de moeite om de woorden verstaanbaar te maken (om over de lesstof nog maar te zwijgen).

Laat dit daarom een warme oproep zijn aan alle huidige en toekomstige leerkrachten (basisonderwijs en middelbaar onderwijs), docenten en professoren over het hele land om de Nederlandse taal tijdens de lessen verstaanbaar te maken. Zo maken we samen van ons goede Belgisch onderwijs nog beter onderwijs. En om het verdwijnen van dialecten te vermijden: buiten de les is dialect ‘dik in de sacoche’.


Lees ook »

7 reacties op Column: Dialect in het Belgisch onderwijs

 1. Simon
  / Antwoord

  Waardevolle discussie! Maar misschien wel aan de zijlijn noteren dat we ondertussen AN spreken. Als je onze standaardtaal ABN noemt, dan bedoel je onrechtstreeks dat mensen die een dialect spreken per definitie niet beschaafd zijn. Een taalvoutje met grote consequenties…

 2. Astrid
  / Antwoord

  Helemaal mee eens. Alleen: de term Algmeen Beschaafd Nederlands (ABN) bestaat al lang niet meer. Dat heeft nu Standaardnederlands of Algemeen Nederlands (AN).

 3. Astrid
  / Antwoord

  Helemaal mee eens. Alleen: de term Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) bestaat al lang niet meer, dat heet nu Standaardnederlands of Algemeen Nederlands (AN)

 4. Hans Baeyens
  / Antwoord

  Wie niet in staat is om les te geven in het algemeen Nederlands of dat niet probeert, hoort niet thuis in het onderwijs. Net zoals mensen die niet in staat zijn om zonder fouten te schrijven op het bord, in een cursus of in een e-mail.

 5. Klaske
  / Antwoord

  Na alle taaldwang onder Willem 1 en taalvrijheid van 1830 en later, kent België toch een vrij uitgebreide taalwetgeving waar scholen zich aan moeten houden (er van uitgaande dat dit geen privé school is)? Na wat googlen kom ik op de taalwetwijzer.be en van daaruit op de onderwijstaalwet uit 1963 die volgens de taalwetwijzer nog steeds bestaat.

  Het is een gevoelig onderwerp in België met alles wat er gebeurd is, maar ik denk dat het meer nut heeft het aan te kaarten bij de schoolleiding dan het op een Nederlandse website in een column te vragen.

 6. christina
  / Antwoord

  Deze Vlaming gaat regelmatig winkelen over de grens, in Zuid-Limburg en ik versta de winkelmeisjes niet, want die spreken dialect.
  Ik ken geen winkels in Antwerpen waar ik in het Antwerps wordt geholpen.
  Maar blijkbaar is het voor een Westvlaming héél moeilijk om AN te spreken.

 7. pieter
  / Antwoord

  Voor de Hollandse lezers: een sacoche is in België een (hand)tas. ” ‘t is in de sacoche ” zal wel betekenen: het is dik in orde, of misschien ook: het zit in de tas (bijvoorbeeld als ons favoriete voetbalelftal een 6-0 voorsprong heeft).
  Wellicht dat een Vlaming in een 2e commentaar hier nog een aanvulling of correctie op kan geven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De leukste voutjes »

Taalvoutjes-hebbedingen »